LA BRÚIXOLA
El Blog de l′Oratge

QUIN ÉS EL PRODUCTE ROIG QUE TIREN LES AVIONETES CONTRA INCENDIS?

És una de les imatges més dramàtiques quan patim un incendi forestal, la de les avionetes soltant eixe ‘estrany’ pols roig damunt de les flames. Una de les preguntes que s’hauran fet al veure estes imatges és… quina classe de material és eixe producte de color roig que tiren al foc per a extingir-lo? Per a què serveix?

De fet, per a controlar i apagar un incendi forestal, no només es tira aigua si no que també s’utilitzen diversos materials químics que ajuden a que l'incendi no es propague. Un d'ells és eixe pols roig que s’anomena ‘retardant de foc’ i la seva acció extintora, una vegada aplicat, permet rebaixar el front de flama i, si la intensitat ho permet, arribar a parar-la. D’altra banda, quan els retardants són aplicats sobre els materials, estos són absorbits i eliminen l'espai per a l'oxigen a fi de detindre el foc i la seva propagació. Quan la font del foc continua en contacte amb el material impregnat pel retardant, l'objecte es consumeix de forma molt més lenta a l'habitual, de manera que permet extingir l'incendi.

Este producte químic, anomenat Polifosfat d'Amoni (APP, per les seves sigles en anglés: Ammonium Polyphosphate) està fet de més de 85% d'aigua, 10% de fertilitzants i un 5% d'altres materials. Són moltes les opinions sobre este compost. Mentre ecologistes afirmen que té efectes adversos per al medi ambient, els encarregats d'utilitzar-lo indiquen que es tracta d'un producte legal, permès i que no té impacte sobre el medi natural. En tot cas, on sí que coincideixen els investigadors és en limitar el seu ús a casos extrems i, si cal utilitzar-lo, no s'hauria de fer prop de zones humides o rius.

informació proporcionada per inforatge.com

© juliol de 2024

Tots els drets reservats.
Prohibida la reproducció total o parcial,
còpia o distribució del contingut d′esta web
sense autorització expressa d′INFORATGE SL

Si no visualitza les dades actualitzades,
per favor refresque el seu navegador (F5 o Com+R)