QUALITAT AMBIENTAL
Espais municipals saludables

Ajuntament Atenció Ciutadà
31°C
42%
536
CO2 interior / ppm
BONA MILLORABLE CARREGAT
03/10/2022 12:30
Biblioteca
32°C
54%
403
CO2 interior / ppm
BONA MILLORABLE CARREGAT
03/08/2022 18:14
La concentració de CO₂ en un ambient interior ofereix informació del nivell d′ocupació i de la qualitat de la ventilació. El CO₂ l′emetem les persones, per tant, elevats nivells de CO₂ indiquen que és necessari incrementar les renovacions d′aire interior mitjançant ventilació natural o forçada per a minimitzar el risc de transmissió de malalties per via aèria (p. ex. COVID-19). Els llindars d′alerta són diferents per a cada espai i depenen de les dimensions de l′estada, de la concentració de CO₂ en l′exterior i del nombre d′ocupants segons normativa vigent.